برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 The Ten Types of Innovation - An approach for business model innovation
1394-12-02 08:30-11:30
Allameh Amini Hall, University of Tehran 15
1,000,000 ریال
4 Prof. Dr.Utz Dornberger
2 policy making for Business Environment Improvement
1394-12-01 13:30-15:30
Allameh Amini Hall, University of Tehran 35
1,000,000 ریال
0 Prof. Dr Thomas Andersson
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.