دبیرخانه کنفرانس
لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید.

آدرس: تهران، کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم 16، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

آدرس وب­سایت همایش: http://ice2016.ut.ac.ir
تلفن دبیرخانه:  23 و 88224718 (021)

نمابر دبیرخانه: 88224718  (021)

کمیته بازرگانی

مهندس محمد قنبری  - مدیر کمیته بازرگانی و مسئول ارتباط با کارآفرینان و صنایع 

تلفن  :  (5 خط) 88507030  (021)

همراه : 09121994265

Refresh Code