1. نشست خبری سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی برگزار شد.
اولین نشست خبری سومین کنفرانس بین المللی کار آفرینی با حضور اصحاب رسانه های معتبر از جمله خبرگزاری فارس ، ایسنا ، ایرنا ، باشگاه خبرنگاران جوان و دکتر زالی، رییس گنفرانس، دکتر محمد حست مبارکی، دبیر اجرایی کفرانس، دکتر محمد علی مرادی، دبیر علمی و دکتر بابک ضیاء، معاون روابط بین الملل دانشکده دروز دوشنبه 21/دی/94 برگزار شد .
2. اولین جلسه شورای سیاستگذاری برگزار شد.
اولین جلسه شورای سیاستگذاری با حضور اعضای کمیته صبح روز یکشنبه 7 دی ماه در دانشکده کارآفرینی برگزار شد.
3. تمدید تاریخ ارسال چکیدة مقالات
تاریخ ارسال چکیدة مقالات، تا تاریخ 26 آذر 1394 تمدید شده است.