اولین جلسه شورای سیاستگذاری برگزار شد.
1394-10-07
اولین جلسه شورای سیاستگذاری برگزار شد.

اولین جلسه شورای سیاستگذاری سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تأکید بر بهبود محیط کسب وکار صبح روز یکشنبه 7 دی ماه با حضور نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون ملی یونسکو، دفتر منطقه ای آیسسکو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، وزارت صنعت،معدن و تجارت و ارکان علمی و اجرایی این کنفرانس برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه آقای دکتر زالی، رییس دانشکده کارآفرینی و رییس کنفرانس به تشریح کنفرانس های سال پیش و جزئیات کنفرانس پیش رو پرداخت و به سوالات حاضرین در خصوص تم کنفرانس و دیگر مسائل پاسخ داد. در ادامه آقای دکتر مرادی، دبیر علمی کنفرانس به تعداد چکیده مقالات و موارد علمی این کنفرانس اشاره کرد. 

در این جلسه پیشنهاداتی از سوی اعضای این کمیته در خصوص پیش بینی پانل های تخصصی، اضافه کردن محورهای خاص، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در خصوص کار و کارآفرینی و ... داده شد.