امروزه توسعه کارآفرینی به عنوان یک راهبرد ملی برای دست­یابی به موفقیت اقتصادی، رفاه اجتماعی، شادزیستی، توسعه فرهنگ،­ خلاقیت و نوآوری، فرصت شناسی و ارزش آفرینی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه زبانزد همگان است. همچنین زمینه لازم را برای ایجاد مزیت­های رقابتی و استفاده بهینه از مزیت­های نسبی فراهم می­کند و به همراه آن، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و باثبات و حل معضل بیکاری و در نهایت، راه را به سوی توسعه اقتصادی می گشاید. بر این پایه، یکی از اهداف دولت­ها، سیاستگذاری برای افزایش فعالیت های کارآفرینانه، ایجاد و انتقال اقتصاد دانش از مراکز علمی و پژوهشی و  سازمان­ها به درون کسب­ وکارها است. در همین خصوص، توسعه کارآفرینی مستلزم داشتن محیط کسب­ وکار مناسب است. با عنایت به اهمیت آن، مقام معظم رهبری بهبود محیط کسب وکار را یکی از مسائل عمده اقتصادی کشور و از مهم­ترین وظایف دولت برشمرده اند. نظر به نقش راهبردی توسعه کارآفرینی در کشور و لزوم داشتن محیط کسب وکار مناسب به ویژه در شرایط نامطلوب تحریم ­های بین­ المللی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری دانشگاه­های معتبر ملی و بین ­المللی، دومین کنفرانس بین­ المللی کارآفرینی(ICE2014)  را به منظور بحث و تبادل نظر درباره آخرین دستاوردهای نظری، تجربی، توسعه روش­ها و کاربرد آنها در زمینه توسعه کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار در روزهای اول و دوم اسفند 1394 را برگزار نماید. دانشگاه­های معتبر بین ­المللی زیر از جمله دانشگاه­های مشارکت کننده در این کنفرانس هستند:

 


 همچنین، برخی از دانشگاه های کشور از جمله، دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس در این کنفرانس شرکت و همکاری علمی خواهند کرد.  شایان ذکر است، وزارتخانه های مرتبط کشور از جمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی در برگزاری هر چه بهتر این کنفرانس همکاری و مشارکت ارزشمندی خواهد داشت. این کنفرانس فرصت بی­مانندی برای محققان، متخصصان و مدیران عالی و ارشد کشور به منظور تبادل دیدگاه­ها، اندیشه ­ها و تجارب فراهم خواهد کرد. بر اساس برنامه­ ریزی­های انجام یافته برآنیم، یافته­ های کنفرانس را در قالب مجموعه ه­ای مدون گردآوری و تدوین نماییم و در اختیار شرکت­ کنندگان قرار دهیم.

امیدواریم با حضور ارزشمندتان شاهد ارتقای سطح کیفی این کنفرانس بین­ المللی بوده و گامی هر چند کوچک در جهت بهبود محیط کسب وکار و توسعه کارآفرینی برداریم.

 

خدایا چنان کن سرانجام کار        توخشنود باشی ما رستگار

دکتر محمد رضا زالی

رئیس کنفرانس و رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران