محل برگزاری: میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

پارکینگ شماره1: خیابان 16 آذر، خیابان ادوارد براون
پارکینگ شماره 2: خسابان 16 آذر، خیابان پورسینا