• مراحل ثبت­ نام شامل: ارسال مدارک لازم جهت ثبت نام، فرم تکمیل شده ثبت­ نام( برای هر فرد به صورت جداگانه) و رسید پرداخت وجه ثبت نام
  • صدور گواهی نامه­ ی رسمی، منوط به تکمیل فرم ثبت نام برای هر فرد و حضور در کنفرانس می­ باشد.
  • هزینه­ ی ثبت­ نام شامل حضور در همه سالن­های کنفرانس، دریافت مقالات کنفرانس، ارسال گواهینامه، هدایا، ناهار و پذیرایی طی دو روز برگزاری کنفرانس به شرح زیر می ­باشد:

 

ثبت نام عمومی

قبل از 11بهمن 94

بعد از 11 بهمن 94

2.500.000 ریال

3.500.000 ریال

ثبت نام گروهی بیش از پنج نفر

1.800.000ریال

2.500.000 ریال

دانشجویان دانشکده کارآفرینی

500000

دانشجویان دانشگاه تهران

900000

اساتید، دانشجویان دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی سایر دانشگاه ها

1.450.000ریال

رؤسا، کارکنان و اعضای مراکز کارآفرینی

مدیران ، کارکنان و اعضای شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد فن آوری

نخبگان علمی، کارآفرینان برگزیده و صاحبان اختراع

صاحبان مقالات ( برگزیده جهت چاپ یا پوستر)

900.000ریال

نویسنده مقاله همکار (برگزیده جهت چاپ،پوستر یا ارائه )

900.000ریال

نفرات اول مقالات برگزیده برای ارائه

   رایگان

  • پرداخت هزینه ثبت نام به حساب شماره 0135861669 بانک تجارت ، شعبه اردیبهشت، کد 67397 به نام دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، بابت کنفرانس بین المللی کارآفرینی
 ارسال کپی فیش واریزی به دبیرخانه کنفرانس از طریق موارد ذیل امکان پذیر می باشد:

از طریق آپلود در قسمت نهایی ثبت نام 
ارسال تصویر فیش واریزی از طریق شماره فکس 88224718
ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس ایمیل ice2016@ut.ac.ir